Pawartos Boso Jawi

TKW dadi prajurit Singapore

Pungkasan wulan wingi (31 Maret 2011), Koran Singapor “The Straits Times”  macak warto prajurit Singapor sing aleman, amargo tas ransele digawake rewange. Judul wartone; “Dheweke kuwi prajurit …nanging rewange duwe tas ransele

Poto kuwi dadi rasan-rasan, opo poro mudho Singapor wis aleman koyo mengkono. Malah poto kuwi nggarahi dadi guneman lan padanan neng portal awan “STOMP”. Maneko warno guyonan sing nggambarake “prajurit aleman” nggawe kabeh sing podho moco dadi ngguyu kepingkel-pingkel.

The Straits Times njaluk ulem-ulem soko Mentri Pertahanan kahanan poto kuwi, “SAF (Singapore Army Force) wigati tenan nanggepi kahanan solah bowone prajurit mau,”gunem salah sawijining pawongan Mentri Pertahanan. Dheweke nambahi SAF pratelo arep nelisik lan miyak sarto matrapi prajurit kuwi kanthi ganjaran sing pantes.

Sakliyane madani prajurit kuwi, ugo ono sing mbelo. Mbok menowo prajurit kuwi lagi loro boyok. Pas dipoto prajurit kuwi pratelo lagi repot SMS-an.

katon rewang (TKW) sing nggowo tas ransel bendarane (prajurit Singapor), itung2 olah raga.

Ananging sing wigati rewang sing nggawakake tas ransel kuwi, koyoke soko TKW kene. Wah-wah TKW kene iso ugo dadi prajurit bagian logistik, ora sembarangan pawongan dipercoyo nggowo tas ransel prajurit SAF lho!!

(Sumber: detik)

Mahasiswi mlaku udo awan-awan

Sloso tanggal 8 Maret 2010 kepungkur, salah sawijining mahasisiswi UK Petra Suroboyo, dumadakan wae mlaku-mlaku udo blejet soko jero kampus menyang dalan.  Pandego kampus ora mangerteni nyangopo mahasiswi  jurusan komunikasi visual semester papat kuwi  kok wudo blejet nang dalan? 

Sing nggenah kenyo ayu sing kulite katon putih mrusuh kuwi ujug-ujug wae wis mlaku udo soko jero kampus menyang dalan. Wong-wong sak dalan-dalan podho gumun, nyang opo kenyo kuwi kok wani udo sak dalan-dalan. Lak nek wong ora waras kan biasane awake reged lan rambute ayak-ayakan, lha iki wis katon ayu, rambute ugo model salon tur awake putih mrusuh pisan, lha gak mungkin tho nek wong ora waras.

Ora ngenteni suwe, satpam kampus age-age ngrangket kenyo kuwi supoyo ora dadi wirange kampus. Opo kenyo kuwi arep ngelikake wong-wong Jepang menowo bakal arep ono tsunami telung dino engkas? Sing nggenah mahasiswi kuwi dibalekake menyang wong tuwane dhisik karo pandego kampus supoyo pikirane adhem dhisik, mbok menowo pikirane lagi judeg.

Katon mahasiswi  sing lagi udo blejet nganti ketok awake sing putih mrusuh kuwi dirangket karo Pak Satpam kampus soko dalan. Bocah SD sing lagi lewat kuwi ugo nggumun, lho Mbak-e iki kok udo neng tengah dalan opo arep udan-udan, wong gak udan.

Ono-ono wae, kanggo ngilangi pikiran judheg mlaku-mlaku udo sak dalan-dalan....???!!!

(sumber: web, TV lan koran)

30 taun bebojoan durung tau nyawang pasuryane sing wadon babar pisan

 

Kromone wis nganti telung doso warso (30 taun), ananging sing nganeh-nganehi, sing lanang durung tau babar pisan ndeleng pasuryane sing wadon babar pisan. Mung mripate wae sing iso dideleng karo sing lanang sak lawase urip bareng.

Sak lawase uripe, sing wadon ora tau mbukak burkane (busono muslimah sing mung katon mripate). Ora mung nang njobo omah, nang njero omah sing mung karo bojone dhewe busono kuwi tetep digawe. Dalah, turu ae isih nggawe busono kuwi.

Saksuwine 30 taun urip bareng tanpo ngerti pasuryan bojone, suwe-suwe nggarahi sing lanang dadi penasaran pengin nyingkap burka sing wadon, koyo opo wajahe wong wadon sing sak lawase iki dadi bojone. Meneng-meneng, pawongan iki nekat nyingkap cadare bojone naliko sing wadon lagi turu nglepus.
 
Ora disongko sing wadon nglilir naliko cadare disingkap karo sing lanang. Sing wadon sing umure 50 taun kuwi, ngroso sing lanang mblenjani janji. Sing wadon mekengkeng njaluk pegat, masio sing lanang wis mbolak-balik njaluk sepuro lan janji ora mbaleni tumindake.

"Sakwise sak mene taun, dheweke ora ngugemi janji, keporo mbukak cadar, iki wis kaluputane sing gedhe banget tumrapku"ujar sing wadon neng koran Al-Riyadh, koyo sing dikutip karo kolowarti Daily Mail.

Opo sing dilakoni karo wong wadon kuwi mung manut karo tradhisi sing diugemi neng ndesone, ora adoh karo Khamis Mushayt, laladan sisih kulo kidul Arab Saudi. Dudu ajaran Islam, mung tradhisi panggonan sing mencil ing negoro-negoro Teluk.

 
Iki dudu siji-sijine perkoro. Pawongan sing aran, Ali al_Qohtani ugo nompo gedhakan (ancaman) pegat soko sing wadon, ugo mergo mbukak cadare sing wadon, sakwise 10 taun kawin. Slamete dheweke isih dingapuro karo sing wadon sakwise janji ora mbaleni tumindake.


Sakwetoro kuwi, Hassan al-Atibi nggedhak arep kawin maneh menowo bojone ora gelem mbukak cadar. Dalah mempan gedhakan, sing wadon malah tambah nggolekne wong wadon liyo sing ora nggawe tradhisi kuwi kanggo selire bojone. Ngrelakake sing lanang poligami, tinimbang dheweke kudu nduduhake pasuryane neng sing lanang.

 
Rabea al-Gahdaray, yuswo 70 taun, salah sawijining wong wadon sing nglakoni tradhisi kuwi ngandharake menowo bojo sing lanang ora oleh mblenjani janji sing wis diugemi sakdurunge kawin. Wong lanang ora oleh ngubah tradhisi sing wis dilakoni poro leluhur.
 
Naliko ditakoni koyo ngopo rasane duwe anak tanpo ngidini sing lanang ndeleng pasuryan karo awake sing wadon, al-Gahdaray mangsuli,"Nikah kuwi tumrap tresno, dudu pasuryan lan awak."
 
Ono-ono wae, kawin nanging ora nate ndeleng sisihane ....
 
(Dikutip soko blogger)

Kurungan Sun

Kurungan Sun soko Cino. Ono-ono wae sing dilakoni karo bocah soko negoro Cino iki, mbok menowo de'e kuwi bocah sing kreatif sing iso manfaatke kelodangan bisnis sing durung nate dilakoni wong liyo. Bocah calon innovator kreatif ing mongso suk. Coba panjenengan pirsani opo sing dilakoni:

Dheweke wis nggawe kurungan soko plastik sing wis digambari maneko warno gambar lan tulisan, kanggo sopo sing pingin sun-sunan karo pasangane.

Katon pasangan sing takon marang bocah kuwi,"Le ...piro mbayar karcise?"

"Rong yuan Pak Lik!"wangsulane bocah mau. Rong Yuan kiro-kiro telung ewu Repes.

Kurungan kuwi diseleh neng salah sawijining Taman, sing biasane digawe bocah-bocah enom asih kinasih karo pasangane. Kurungan kuwi digawe amargo menowo sun-sunan neng ngarepe wong akeh, lak yo isin.

 

Katon pasangan mudho-mudhi sing lagi nandhang wuyung kuwi melbu ing kurungan sun.

Naliko wis nang kurungan pasangan mau mesthine yo sun-sunan ora punjul amargo isih katon sikile, lan bocah kuwi mulai meniti, yen wis pungkas rong menit sun-sunan kuwi kudu dilereni...menowo kurang ngesune tambah rong yuan maneh.

Ono-ono wae bocah saiki..

(Sumber soko blogspot)

Pit-pitan udo sak donya

Kanthi Numpak pit utowo sepedha, pawongan sing ngonthel iso tambah sehat lan ugo ora nggawe polusi angin. Ananging sawenehing pawongan ing papan donya liyan, nganakake pawiyatan sepedha onthel kanthi coro sing nyleneh. Yokuwi ngonthel sepedha kareben seger waras lan ora nggawe polusi ananging kanthi coro ora klamben ba-bar pisan alias udo blejet.

Ngonthel sepedha kanthi udo iki dalah pawiyatan internasional sing dienekake ing kutho-kutho gedhe sak donya. Sing kepingin melu prasojone kapurih udo blejet, namung wae iki ora wajib, mongko yen ono pawongan sing kepingin melu neng pawiyatan iki ananging sik klambian, yo sik tetep gak po-po. Mung wae kabeh pawongan sing melu roto-roto ora klamben alias udo, dadine sing klambian sing malah dadi ora kepenak.

Sepisanan dianakake sepedhaan iki tanggal 12 Juni 2004, sepedhaan bareng-bareng sak donya sisih lor. Kanggo mbedhakake dinane, ing warso 2005, sepedhaan ing donya sisih kidul dianakake tanggal 13 Februari 2005, sing ketepakan karo dinane asih kinasih. Ing warso 2006, disarujuki kutho-kutho sing manggon ing donya sisih kidul diganti wulane dadi minggu kaping loro wulan Maret, sing diterusake nganti sak iki.

Ing warso wingi (2010) pit-pitan sing nyleneh iki dianakake ing wulan Maret 2010 kanggo donya sisih kidul, lan wulan Juni kanggo donya sing sisih lor. 

Ing tanggal 12 Juni 2010, wong-wong tekan London, New York, Chicago, lan pawongan kutho-kutho gedhe liyane podho nyopot klambine nuli numpak sepedhane lan ngonthel ngliwati dalan gedhe kanthi disuraki wong-wong sing podho dhelok sak dalan-dalan. Warso iki, pawongan sing podho numpak pit udo iki protes marang BP, kompeni sing mbubrah teluk Meksiko.

 

 Iki pawongan sing melu pawiyatan ngonthel sepedha udo blejet, lagi siap-siap budhal.

In warso 2011, pawiyatan iki dianakake tanggal 11 Maret 2011 ing donya sisih kidul, kutho-kutho sing bakal diliwati, antarane: Adelaide, Brasilia, Brisbane, Perth, Buenos Aries, Canberra, Cape Town, Melbourne, Sydney, lan liyo-liyane kutho donya sing sisih kidul.

Ananging yen neng kene ojo pisan-pisan melu-melu pawiyatan sing koyo mengkono kuwi, kejobo saru ugo iso-iso malah ditangkep.

(Sumber warto: website monco)

 

Batangan

 

Monggo atur ngendiko: