Pawartos Boso Jawi

Chatting

 Meniko bilih panjenengan kepingin ngendikan kalian konco-konco...(nyuwun sewu menawi mboten saget koneksi panjenengan dipun-Block kalian administrator, supados saged koneksi panjenengan kedah ndamel koneksi pribadi)